نویسنده = شهروز شریعتی
تعداد مقالات: 1

1 تحلیلی بر شاخص‌های سنجش مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر ارزیابی بازیگران و ذینفعان کلیدی
اکبر محمدی*؛ شهروز شریعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (950.88 K)