نویسنده = رضوان حکیم زاده
تعداد مقالات: 1

1 راهکارهای مسئولیت پذیری در مؤسسات آموزش عالی: مروری بر برخی تجارب داخلی و جهانی
زهره رهسپار*؛ رضوان حکیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)