1. آئین اختتامیه اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد
آئین اختتامیه اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به صورت برخط با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.
2. ریز برنامه های آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره ترویج مسئولیت پذیری دانشگاه تهران اعلام شد.
3. اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی در 20 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود
آیین اختتامیه اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌صورت برخط 20 اردیبهشت ماه با هدف ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق دانشگاه اجتماعی برگزار می‌شود.
4. تمدید فرصت ارسال آثار به اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی/نمایه سازی مقاله‌ها در پایگاه ISC
تمدید فرصت ارسال آثار به اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی/نمایه سازی مقاله‌ها در پایگاه ISC