ریز برنامه های آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره ترویج مسئولیت پذیری دانشگاه تهران اعلام شد.
1400-02-19
ریز برنامه های آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره ترویج مسئولیت پذیری دانشگاه تهران اعلام شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ آیین اختتامیه اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سه بخش علمی، ادبی و هنری و اعطای «تندیس مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران» به‌صورت برخط در سامانه vroom.ut.ac.ir/cul2 روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.