راهکارهای مسئولیت پذیری در مؤسسات آموزش عالی: مروری بر برخی تجارب داخلی و جهانی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.45 MB)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1مدیر مدرسه/ آموزش و پرورش
2هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده
چرخش جهانی از رویکرد توسعه اقتصادی به سمت توسعه پایدار، دانشگاه‌ها را وامی‌دارد که با نگاهی دقیق به جنبه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، فعالیت‌های خود را توسعه دهند و درکی عملیاتی از پدیده‌های اجتماعی بروز دهند که این مقوله، مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان را ضروری و برجسته می‌نماید. هدف عمده از تأسیس دانشگاه‌ها، تأمین نیروی کار و تربیت متخصصین فنی، اقتصادی و سیاسی بوده است ولی امروزه رسالت اجتماعی دانشگاه‌ها دارای ابعادی برازنده‌تر و پررنگ‌تر شده است و هدف از تشکیلات مؤسسات عالی در زمینه‌های اجتماعی نهفته است و باید از افق بالاتری به حوزه‏ی کارکردهای دانشگاه‌ها نگریست. هرچند مسئولیت‌پذیری اجتماعی عمدتاً یک مفهوم داوطلبانه را القا می‌نماید اما برای این‌که بتوان بستر مناسب برای ورود دست‌اندرکاران و ذینفعان دانشگاهی را به این مقوله مهم فراهم کرد باید هم در جهت تبیین مفهوم و ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها تلاش شود و هم برای سهولت در انجام اقدامات متناسب، تجربه‏های عملی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها بازنمایی شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مرور مبانی نظری برای تعیین چارچوب مفهومی مناسب است تا به‌عنوان سازه تحلیل اسناد برای بررسی تجارب عملی دانشگاه ها از آن بهره جست و درنهایت بر مبنای آن تجارب داخلی و جهانی را ارائه کرد. در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سه حیطه‏ی مدیریت، تحولی و هنجاری دانشگاه‌های داخل و خارج تجارب ارزشمندی دارند که می‌تواند در اتخاذ راهکارهای مناسب برای ارتقای کارکرد جامعه‏محور آن‌ها متناسب با رویکرد نسل چهارم دانشگاه‌ها موردتوجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها