استخراج ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه و محیط‌زیست
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.6 MB)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
1گروه مدیریت صنعتی
2دانشگاه تهران، تهران
چکیده
با ظهور انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت روزافزون جوامع در فناوری‌ها، شاهد آن هستیم که سازمان‌ها و شرکت‌ها از حیطه‏ی محدود فعالیت محلی و ملی خود پا را فراتر گذاشته‏اند و در حیطه وسیع‌تر جهانی گام برداشته‌اند و خارج از تمام مرزهای جغرافیایی قابلیت ارائه کالا و خدمات خود را دارند. با جهانی‌شدن سازمان‌ها، مسئله رقابت‌پذیری بر سر منابع و امکانات نیز شدت گرفت است ه و همین موضوع سبب تعارضاتی بین سازمان‌ها و جامعه در ارتباط با موضوعات محیطی شده است. گرم شدن کره‌ی زمین، باران‏های اسیدی و آلودگی شهرها ازجمله هزینه‌هایی هستند که از حالت خصوصی فراتر رفته و عنوان هزینه‌ی اجتماعی را به خود گرفتند و تعارضاتی را بین سازمان‌ها و جامعه به وجود آوردند. در این پژوهش با مرور مطالعات موجود با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای، ابعاد توسعه و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها به‏خصوص دانشگاه به‌عنوان نماد فرهنگ‌سازی جوامع بررسی شده است و در انتها در قالب یک نمودار شش بعدی، مدل ذهنی با نرم‌افزار مایند‏مپ دسته‌بندی و ارائه شده است.
کلیدواژه ها