کلیدواژه ها = مسئولیت اجتماعی
تعداد مقالات: 6

1 مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه‌ها در مواجه با بیماری‌ کرونا (موردمطالعه: دانشگاه تهران)
زهرا فرضی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (750.34 K)

3 شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد رضا فتحی*؛ غلامرضا جندقی؛ علیرضا ادیب باسمنج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.58 K)

4 تحلیلی بر شاخص‌های سنجش مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر ارزیابی بازیگران و ذینفعان کلیدی
اکبر محمدی*؛ شهروز شریعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (950.88 K)

5 ابعاد و استانداردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
فاطمه ثقفی*؛ بهاره اسماعیلی گل افشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1015.85 K)

6 استخراج ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه و محیط‌زیست
فاطمه ثقفی*؛ مجتبی تقی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)