کلیدواژه ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 4

1 مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه‌ها در مواجه با بیماری‌ کرونا (موردمطالعه: دانشگاه تهران)
زهرا فرضی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (750.34 K)

3 جستاری در راهبردهای فقه در رخداد دانشگاه مسئولیت‌پذیر
فرامرز فخرمعانی*؛ محمد ضرابیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.97 K)

4 ابعاد و استانداردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
فاطمه ثقفی*؛ بهاره اسماعیلی گل افشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1015.85 K)